Aké typy dverí poznáme

Pri kúpe dverí by každý mal vedieť zopár faktov a tých sa držať. V prvom rade by ste mali poznať typy dverí, aké máte na výber. Všeobecne dvere chránia naše súkromie, chránia pred zápachom a hlukom z iných miestností. V neposlednom rade sú dvere dominantným prvkom v našom bývaní a svojím dizajnom charakterizujú celkový výraz interiéru.

Dvere sú prvým nábytkom vo vašom dome ...

Dvere môžeme deliť z viacerých hľadísk. Otočné dvere 

Základným delením je účel použitia resp. umiestnenia dverí:
 • vstupné dvere do budovy, domu či bytu resp. iných priestorov
 • interiérové dvere oddeľujúce vnútorné priestory budovy

Ďalším možným delením je materiál, z ktorého sú dvere vyrobené:
 • oceľové
 • sklenené
 • drevené
 • hliníkové
 • plastové
 • kožené
 • nerezové
 • kombinované z rôznych materiálov napr. sklo v hliníkovom ráme, oceľové s dreveným obkladom, drevené s plastovým povrchom

Podľa spôsobu otvárania môžeme deliť dvere na:
 • otočné (otváravé), ktoré rozlišujeme pravé alebo ľavé a ťahať alebo tlačiť podľa smeru otvárania
 • kyvné („lietačky“) otvárajúce sa do oboch smerov
 • posuvné
  • o do steny resp. puzdra
  • o na stenu resp. popri stene
 • skladacie

Delenie dverí podľa vlastností, ktoré potrebujeme, aby spĺňali:
 • bezpečnostné
 • protipožiarne
 • zvukovo izolačné
 • termo izolačné
 • protiradiačné (olovené)
 • technické

Medzi základné typy dverí patria:

1. Otočné dvere

Tento typ pozná každý jeden z nás. Ide o klasické otočné dvere, ktoré visia na pántoch. Pánty sú umiestnené na zárubni. Tento typ dverí sa otvára smerom do alebo z miestnosti, to znamená, že musíme mať dostatočný priestor, aby ich bolo možné otvoriť. Podľa potreby môžete voliť ľavostranné a pravostranné. Ako zistíme, či sú dvere pravé alebo ľavé ? Je to jednoduché. Postavíme sa pred dvere tak, aby sa otvárali smerom k nám a ak sú pánty na pravej strane ide o pravostranné otočné dvere. Pokiaľ je to naopak ide o ľavostranné dvere. V súčasnosti sú v moderných interiéroch kladené vysoké nároky na dizajn. Minimalistický štýl sa snaží použitím jednoduchých tvarov eliminovať nadbytočné prvky. Tento štýl preferuje rovné línie, čomu sa prispôsobili aj dvere, ktoré zachovávajú linearitu steny a zároveň nenarúšajú dispozíciu priestoru. Preto sa vyrábajú s možnosťou otvárania ťahaním alebo tlačením. Podstatou týchto dverí je ich zarovnanie so stenou a preto či ide o otváranie ťahaním alebo tlačením určujeme zo strany zalícovania.
Otočné dvere môžu byť súčasťou systému dizajnových priečok zostavených z pevných, otváravých a posuvných častí, ktorých kombináciou môžeme deliť interiér na menšie časti.

2. Kyvné dvere

Kyvné dvere – ľudovo povedané lietačky poznáme predovšetkým napríklad z nemocníc, verejných priestorov, ale aj filmových westernov. Princíp otvorenia tu funguje jednoducho. Ak zatlačíme na krídla dverí z akejkoľvek strany, otvoria sa. V dnešných moderných interiéroch sa už bežne používajú aj do domácností predovšetkým na oddelenie kuchyne od jedálne, či obývacej miestnosti. Vďaka obojstrannému otvoreniu, ktoré umožňujú špeciálne závesy, nám kyvné dvere poskytnú bezproblémový priechod. Zároveň musíte počítať s dostatočným miestom na oboch stranách pre ich otvorenie. Rozhodne sa nehodia do menších interiérov.

3. Posuvné dvere

Dvere posuvné (jedno aj viackrídlové) sa vyrábajú takzvane na stenu, kedy sa ich krídlo pohybuje tesne pozdĺž steny. Variantom sú dvere, ktoré sa zasúvajú za rovnakú pevnú časť, čím vzniká rozmerovo väčšia zostava. Posuvné dvere, posuvné dvere do steny, posuvné dvere do puzdra Takéto riešenie sa používa hlavne v kombinácii sklenených krídiel, kedy je požiadavka priestory vzájomne oddeliť a zároveň zachovať prestup svetla medzi miestnosťami alebo z exteriéru do interiéru. Ďalší variant posuvných dverí je medzi steny (do steny), kedy krídlo zájde do svojho stavebného puzdra alebo iným spôsobom vytvorenej dutiny v stene. Takzvané puzdro je buď zabudované priamo v murive, alebo v sadrokartóne. Ide vlastne o otvor, kam sa dvere pri posunutí ukryjú. Posuvné dvere sú aj vhodným riešením, ako oddeliť interiér od terasy alebo balkónu, alebo ako prakticky deliť väčšie priestory, kde je to potrebné. Posuvné dvere sú predurčené na použitie do priestorov, kde by otvorené otočné krídla mohli prekážať alebo zaberať miesto. Ide hlavne o frekventované chodby, priechody medzi kuchyňou a obytnou časťou resp. dennou a nočnou časťou interiéru, vstup zo zádveria do obytného priestoru ako aj stiesnené priestory chodieb bytov v kombinácii s vstupom do kúpeľní a toaliet. Vhodným príkladom sú vstavané šatníky, kde použitím posuvných dverí získate životný priestor a variabilitu prístupu. Charakteristickou črtou interiérových posuvných dverí je, že nemajú na podlahe žiadny profil, ktorý by zavadzal v prechode, zanášal sa špinou alebo sa nebodaj musel prácne zapúšťať do podlahy. Dvere sú uchytené hore (t.j. na stope, na preklade, na stene, v zníženom podhľade a pod.) a po ich odsunutí nám otvorí bezbariérový priechod. Preto sú posuvné dvere vhodným riešením pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Kombináciou posuvných krídiel a pevných častí je možné vytvárať aj väčšie delenia priestoru. Špeciálne systémy umožňujú variabilne rozdeľovať interiér pri zachovaní praktickosti riešenia a exkluzívneho vzhľadu.

Pozrite si posuvné dvere v našej ponuke

4. Skladacie dvereSkladacie dvere, bezbarierové dvere

Skladacie dvere sú alternatívou posuvných dverí. Pri otvorení zaberajú menej miesta v priestore ako otočné dvere. Ich rozsah použitia je podobný ako pri posuvných dverách. V dnešnej dobe sa vyrábajú z kvalitných materiálov (sklo, drevo, hliníkové rámy so sklom ...) a s rôznymi systémami skladania krídiel. Interiérové skladacie systémy majú bezbariérový priechod po otvorení krídla, takže nám nehrozí, že by sme na podlahe mali vodiaci profil, ktorý by nám zavadzal.

5. Bezfalcové dvere vs. Falcované dvere

V poslednej dobe je dilema bezfalcové či falcované dvere hlavnou otázkou väčšiny nezasvätených zákazníkov, ktorí si chcú kúpiť nové interiérové dvere. O čo vlastne ide ? Či sú dvere falcované alebo bezfalcované zistíme iba po ich otvorení a pohľade na hranu krídla. Ak je hrana hladká bez odskoku, ide o tzv. bezfalcové prevedenie krídla. Ak je na hrane krídla vyfrézovaná drážka – falc, hovoríme o falcovaných dverách. Ide o technické riešenie konštrukcie krídla a zárubne. Pojem bezfalcové dvere používajú predajcovia zväčša lacných a dizajnovo fádnych dverí, ktorí v podstate ponúkajú iba jeden typ dverí a to obložkové dvere. Ich jedinou alternatívou sú rôzne povrchové úpravy alebo ozdobné prvky. Vzhľadom na obmedzenosť ich sortimentu predstavujú tzv. bezfalcové dvere so skrytými závesmi ako vrchol svojej ponuky. Avšak renomovaný výrobcovia dverí prinášajúci každoročne nové trendy v segmente dverí, ktorí navrhujú dizajn svojich dverí v spolupráci so svetoznámymi dizajnérmi, takéto delenie nepoužívajú. V súčasnosti obľúbenom trende minimalizmu, keď sú často vyžadované dvere v rovine so stenou, sa konštrukcia dverí prispôsobuje ich funkčnosti a dizajnu. Existuje mnohopríkladov, kedy dvere jedného modelu dverí majú falcované aj bezfalcové krídlo napr. pre verziu otvárania tlačením alebo ťahaním a pritom vyzerajú rovnako. Taktiež „skryté“ pánty môžu byť použité aj pri bezfalcových aj pri falcovaných dverách. Preto mýtus o bezfalcových dverách a skrytých pántoch by nemal ovplyvňovať klientov pri výbere dverí. Mali by sa skôr orientovať na kvalitu, skutočný dizajn a reputáciu výrobcu.