100 rokov kľučiek OLIVARI

To je teraz on-line TimeLine Olivara (www.olivari.org/harmonogram/​​timeline.aspx), ktorá zahŕňa viac ako 100 rokov histórie nielen svojej priemyselnej činnosti, ale aj talianskej kultúry. Úplná cesta históriou s fotografickou dokumentáciou v časových úsekoch od počiatku historickej výroby, cez odkazy na najdôležitejšie udalosti a spolupráce s najvýznamnejšími architektami a dizajnérmi historického okamihu.

Najlepšie zo všetkého sú kľučky od prvých projektov až po najnovšie, všetky sú svedectvom dlhoročnej precíznej výroby OLIVARI. Dlhá súvislá čiara spájaca zrod OLIVARI až po súčasnosť predstavuje spoločnosť s naplánovaným vývojom nových zrušujúcich budúcich projektov.