Dierre


Spoločnosť DIERRE bola založená v roku 1975 a je poprednou spoločnosťou na svete v oblasti výroby pancierových dverí a talianskym lídrom v oblasti výroby a predaja interiérových dverí a dverí na vonkajšie použitie.
Spoločnosť vyrába technologicky inovatívne produkty kombinujúce bezpečnosť a dizajn v širokom sortimente dverí a kovaní vhodných do akéhokoľvek štýlu zariadenia - to je cieľ sledovaný od vzniku spoločnosti. Výroba pokrokových produktov tiež znamená byť inovatívny aj v oblasti priemyselných procesov.

Skupina Dierre investuje nemalé prostriedky do výroby a tým sa kvalifikuje za technologicky najvyspelejšiu spoločnosť v odbore. Navyše, aby uspela v kombinácii výrobnej štandardizácie s maximálnym prispôsobením sa požadavkam na trhu, Dierre sa spolieha na softvér, určený výhradne na výrobné procesy a technológie, pričom veľkú pozornosť venuje ochrane životného prostredia.
Do tohto kontextu spadá aj rola produktového dizajnéra. Softvér určený výhradne pre Dierre riadi a štandardizuje každú novú objednávku, ktorá je zadaná do všeobecnej databázy a možu ju konzultovať predajcovia z ktorejkoľvek časti sveta s cieľom odpovedať zákazníkom v reálnom čase. Produktový dizajnér umožňuje predajcom sledovať spracovanie ich objednávok krok za krokom, od ich zaradenia do výroby až po dodávku a montáž.

Za účelom ďalšieho pokroku, aby najpokrokovejšie dostupné technológie boli k dispozícii pre každodenné použitie a s cieľom industrializácie aj špeciálnych produktov Dierre reaguje na potreby každého jednotlivého zákazníka po celom svete.

Každý rok závody skupiny Dierre produkujú:
 • 200 000 bezpečnostných dverí
 • 110 000 protirámov dverí
 • 80 000 exteriérových dverí
 • 90 000 protipožiarnych dverí
 • 45 000 viacúčelových dverí
 • 10 000 bezpečnostných roliet
 • 25 000 garážových vrát
 • 300 000 zámkov a trezorov

Kooperácie:

Pýchou spoločnosti sú partneri Dierre (Dierre Partner), sieť starostlivo vybraných predajcov, ktorá zaručuje vysokú kvalitu služieb, kompetencií a pozornosti k zákazníkovi.
Strategická aliancia je kompletizovaná prostredníctvom siete železiarstiev Dierre Key Point a Dierre Technical Service na technickú pomoc.

Neustále prebiehajúci výskum a inovácia viedli k niekoľkým registrovaných patentom, medzi ktorými sú najdôležitejšie :
 • Mia - zámok s výmennou bloku [1986];
 • Anthea - pancierové rolety [1989];""
 • Space - skrytý uzatvárací systém pre posuvné dvere [1991];
 • Elettra - motorizovaný elektronický zámok [1995];
 • D-Code - lock [1996];
 • skrytý záves [2006].
V roku 2009 Dierre a Casaclima sa stail partnermi pre dosiahnutie pohody a úspory energie.