Henry glass


Henry Glass je duša a kultúra skla. Cieľom spoločnosti Henry Glass je rozvíjať svoj vlastný dizajn a výrobnú kultúru prostredníctvom trvalého výskumu originálnych, inovatívnych a spoľahlivých riešení za účelom správnej identifikácie priestoru prostredníctvom svetla. Existuje mnoho dôvodov, ktoré robia výrobu Henry Glass unikátnou. Spoločnosť má patent na výrobu celosklenených dverí "tuttovetro", používa metódu kontinuálneho výskumu a experimentovania, výsledkom ktorej je zrod produktov, kde starobylé a jedinečné remeselné výrobné postupy podporujú a komunikujú s najmodernejšími priemyselnými technológiami.
Účinnosťou tejto metódy bol vznik súčasného štýlu Henry Glass, ktorý je autenticky odlišný a okamžite rozpoznateľný vo svojom sektore.

Všetko má svoj ​​pôvod a smer.
Benátky, Murano, sklo, jeho história, jeho spracovanie - to je pôvod spoločnosti Henry Glass.

Architektúra, zariadenie, design a ich smerovanie.
Počas tohto tvorivého kultúrneho úseku svojej existencie, kedy sa navrhujú nové a originálne smerovania, spoločnosť Henry Glass vytvorila dvere zo skla, ktorými sa začala nová kvalita života.